МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2023.05.11
Харилцаа холбоо, Мэдээллийн технологи

Засгийн газрын шилэн ажиллагааны хүрээнд тусгай сангуудыг ил болгох ажлууд явагдаж байна

 • Нийгмийн халамжийн сан: Давхардсан тоогоор 1,3 сая иргэн халамж хүртжээ
 • 2008 оноос хойш давхардсан тоогоор 21,6 сая иргэнд 14 төрлийн 7,5 их наяд төгрөгийн халамж олгосон байна. Өнгөрсөн онд давхардсан тоогоор 1,3 сая иргэнд 515,6 тэрбум төгрөг зарцуулжээ. Халамжийн 14 төрлөөс 3 нь буюу хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, ахмад настанд тусламж, үйлчилгээ үзүүлдэг 969 хуулийн этгээдэд олгосон санхүүгийн мэдээлэл ил боллоо.
 • Хүүхдийн төлөө сан: 11 тэрбум төгрөг төвлөрчээ
 • Санд авто машины азын дугаар дуудлагаар борлуулсны орлого 9 тэрбум, Хүүхдийн төлөө фондын 2 тэрбум төгрөг төвлөрчээ. Хүүхдийн төлөө санд 2021-2023 онд гаас 4 төрлийн 11 тэрбумын орлого бүрдүүлснээс 45 хүүхдэд 106.7 сая төгрөг зарцуулсан байна. Тээврийн хэрэгслийн сонирхол татахуйц улсын бүртгэлийн дугаар борлуулсны орлого сангийн орлогын дийлэнх хувийг эзэлдэг.
 • Улсын авто замын сан: 2008 оноос хойших 231,1 тэрбум төгрөгийн зарцуулалтын мэдээлэл ил болов
 • Улсын авто замын сангаас 2008 оноос хойш 106 хуулийн этгээд санхүүжилт авчээ. Цаашид Нийслэл, орон нутгийн чанартай авто замын сангийн 2008 оноос хойш мэдээллийг ил болгохоор ажиллаж байна.
 • Соёл, урлагийг дэмжих сан: 73 төсөлд 2,8 тэрбум төгрөг зарцуулсан байна
 • 2021 оноос үйл ажиллагаа нь эхэлсэн, жил тутамдаа 1.5 тэрбум төгрөгийн санхүүжилттэй сан юм. 2021 оны 1.6 тэрбум, 2022 оны 1,2 тэрбум, нийт 2,8 тэрбум төгрөгийн зарцуулалтын мэдээлэл ил болж байна. Соёл, урлагийг дэмжих сангаас 58 хуулийн этгээд, 15 иргэн, нийт 73 санхүүжилт авчээ.
 • Шилэн индекс: Ил тод байдлын дундаж үнэлгээ өссөн байна.
 • Төрийн захиргааны төв байгууллагуудаас ЗТХЯ 100%-тай тэргүүлж байна. Яамдын дундаж үзүүлэлт 85.8%-аас 92%- болж өслөө.
 • Төрийн захиргааны байгууллагуудын дундаж үзүүлэлт 2023.04.24-ний өдрийн байдлаар 53.2% байсан бол 65.41% болж, 12.2%-иар өссөн байна. Татварын ерөнхий газар, Ашигт малтмал, газрын тосны газар, Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар ил тод байдлын үнэлгээгээр тэргүүлсээр байгаа юм.
 • Нутгийн захиргааны байгууллагуудын дундаж үзүүлэлт 2023.04.24-ний байдлаар 46.3%-байснаасаа 54.41%-д хүрч, 8.1%-иар өссөн байна. Орхон, Хэнтий аймгууд 90-ээс дээш хувийн үзүүлэлттэй байгаа бол Архангай аймаг 31.6% байна. .
 • Дүүргүүдийн хувьд дундаж үзүүлэлт сүүлийн 2 долоо хоногийн хугацаанд ердөө 0.5% буюу нэн бага хэмжээгээр өслөө. Багануур дүүрэг бусдыгаа 76.05 хувиар тэргүүлж, Сүхбаатар сүүл мушгисан хэвээр байна.
 • Shilen.gov.mn”-д 1 сая 467 мянган хандалт бүртгэгдлээ
 • Нийтийн мэдээллийн нэгдсэн талбар shilen.gov.mn систем 2023.03.27-нд нээгдсэнээс хойш 1,467,558 удаагийн хандалт бүртгэгдэж, 57,123 мөр өгөгдөл мэдээллийн санд ил тод байршуулаад байна.

ШИНЭ МЭДЭЭ