МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

Авлигатай тэмцэх “шилэн” ажиллагаа үргэлжилж байна
2023.04.03
Харилцаа холбоо, Мэдээллийн технологи

Авлигатай тэмцэх “шилэн” ажиллагаа үргэлжилж байна

Энэ ажиллагааны хүрээнд мэдээллийг ил тод болгох ажил үргэлжилж байна.

3/27-ны Даваа гарагт 9 байгууллагын 3450 тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн мэдээлэл нээлттэй болсон бол өнөөдрийн байдлаар shilen.gov.mn системд 18 байгууллагын 13586 тусгай зөвшөөрлийн мэдээлэл нээлттэй болж 4 дахин өсчээ.

4/03-ны Даваа гарагт Улсын хэмжээнд нийт 36 тусгай хамгаалалттай газар нутаг байдгаас 17 тусгай хамгаалалттай газар нутагт газар олголт хийсэн тухай мэдээллийг ил болголоо. Үүнээс эхний ээлжинд Богдхан уулын дархан цаазат газар (2973га) болон Хөвсгөлийн байгалийн цогцолборын (501га) газар нийт тусгай хамгаалалттай 3474 га газрын мэдээлэл ил болсон. Газар эзэмшигчээр авч үзвэл 1071 иргэнд 299 га, 887 байгууллагад 3175 га олгосон байна.

Тусгай зөвшөөрөл болон газар эзэмших нь хууль бус зүйл биш бөгөөд гагцхүү мэдээлэл нь олон нийтэд ил байх хуультай. Өнгөрсөн хугацаанд “Шилэн” ажиллагааны хүрээнд Улсын хэмжээний 23 Засгийн газрын Тусгай сан байдгаас эхний ээлжинд 12 тусгай сангийн хөрөнгийн зарцуулалтын талаарх мэдээллийг ил тод, нээлттэй болгох тухай албан хүсэлтийг 9 сайдад хүргүүлээд байна.

Одоогоор БОАЖЯ-наас олгодог Байгаль орчин, уур амьсгалын сангийн санхүүжилттэй холбоотой 2020 оноос хойших мэдээллийг нээлттэй болгосон. Нээлттэй мэдээллийн үнэлгээ өнгөрсөн 7 хоногт аймаг, нийслэлийн хувьд дунджаар 43.03%-тай байсан бол 47.3%, яамд дунджаар 66.09%-тай байсан бол 71.56% болж тус тус өссөн байна. Шилэн ил тод нийгмийг шахаж шаардах ажилд та бүхний оролцоо чухал үүрэгтэй юм.

ШИНЭ МЭДЭЭ