МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

Олон улсын цахилгаан холбооны байгууллага, GSMA байгууллагатай хамтран ажиллана
2023.03.02
Гадаад харилцаа

Олон улсын цахилгаан холбооны байгууллага, GSMA байгууллагатай хамтран ажиллана

Цахим орчин дахь хүний эрхийг хамгаалах, кибер халдлагатай тэмцэх нь технологийн дэвшлийн ололт амжилтыг бэхжүүлэхтэй нягт холбоотойг онцолсон үр өгөөжтэй уулзалт байлаа.

Олон улсын цахилгаан холбооны байгууллага, GSMA байгууллагатай 5G радио давтамжийн хуваарилалт, нам орбитын хиймэл дагуул хөөргөхөд мэргэжлийн зөвлөмж өгөх зэрэг тодорхой зорилтуудын хүрээнд хамтарч ажиллахаар тохирлоо. GSMA байгууллагын удирдлагуудад баярлалаа. (Julian Gorman - Head of APAC, Jeanette Whyte - Head of Public Policy, GSMA)

ШИНЭ МЭДЭЭ