МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

Кибер аюулгүй байдлын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг баталлаа
2023.02.01
Харилцаа холбоо, Мэдээллийн технологи

Кибер аюулгүй байдлын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг баталлаа

Засгийн газрын ээлжит хуралдаан 2023 оны хоёрдугаар 1-нд болж дараах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэлээ.

Кибер аюулгүй байдлын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг баталлаа. Тус зөвлөлийг Монгол Улсын Ерөнхий сайд даргална. Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд кибер халдлага, зөрчилтэй тэмцэх чиг үүргийг хэрэгжүүлэгч байгууллагуудын төлөөлөл багтсан бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд кибер аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагаанд холбогдох төрийн байгууллагуудын төлөөлөл, кибер аюулгүй байдлын мэргэжилтэн, эрдэмтэн, судлаач, хувийн хэвшлийн төлөөллийг татан оролцуулна
Мөн хуралдаанаар Кибер аюулгүй байдлын зөвлөлийн дүрэм, Кибер аюулгүй байдлын зөвлөлийн Ажлын албаны ажиллах журмыг баталлаа.

ШИНЭ МЭДЭЭ