МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2023.01.14
Эрүүл мэнд

13А маягтыг цахимжуулж, гуравдугаар сараас хэрэглээнд нэвтрүүлнэ

13А маягтыг алслагдсан газраас бүрдүүлэн авчирч улсын нэгдсэн эмнэлэгт үзүүлэх нь  хүндрэл их үүсгэдэг. 

ШИНЭ МЭДЭЭ