МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2022.10.28
Харилцаа холбоо, Мэдээллийн технологи

Ойрын хугацаанд хаягийн мэдээллийн сангийн нэгдсэн систем байгуулна

ШИНЭ МЭДЭЭ