МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2022.10.24
Харилцаа холбоо, Мэдээллийн технологи

Цахим хөгжил, харилцаа холбооны яам программ хангамжийн салбарт анхаарч ажиллана

ШИНЭ МЭДЭЭ