МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2022.06.03
Улстөр

"Хөрөнгийн үнэлгээг дадлага туршлагатай, мэргэжлийн хүн хийх ёстой"

Хөрөнгийн үнэлгээний хууль ч гэсэн Мэргэжлийн холбооны эрх зүйн байдлын тухай хуультай уялдуулах зайлшгүй шаардлага байгаа. Олон хууль гардаг хоорондоо уялддаггүй давхар, давхар олон зохицуулалтыг бий болгоод яваад байгаа юм. Ер нь биет бус үнэлгээг үнэлсэн цагт компаниуд дэлхийн зах зээлд гарах бололцоо нэмэгдэнэ. 

ШИНЭ МЭДЭЭ