МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

Иргэдтэй уулзалт хийв

Фото мэдээ