http 52

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2021.01.15
Хууль, эрх зүй

УИХ-ын гишүүн С.Ганбаатар ҮХЦ-д өргөдөл гаргалаа

УИХ-ын гишүүн С.Ганбаатар: 

Оюутолгойн талаар ямар бүрэлдэхүүнтэй хэлэлцээрт орж байгаа, ямар асуудлуудыг ямар өнцгөөс тавьж байгаа юм гэсэн найман асуулгыг ерөнхий сайдад тавьсан. Хуулиараа 30 хоногийн дотор асуулгад хариулт өгөх ёстой. 

ШИНЭ МЭДЭЭ