http 128
2020.11.10
Эдийн засаг, Худалдаа

Монгол Улсад хөрөнгө оруулах хүсэлтэй гадны иргэн олон ч нэгдсэн бодлогогүйгээс үргэдэг байна

УИХ-ын гишүүн Г.Амартүвшин: 

Төсөв хэлэлцэж байхад төсвийн хөрөнгө оруулалт хэцүү, халамж хэтэрч байна гэдэг бол үнэн. Энэ нөхцөл байдлаас хэрхэн гарах вэ? гэвэл эдийн засгаа хөгжүүлэх, ажлын байр бий болгох, хүмүүсийг цалинтай болгох хэрэгтэй. Үүний тулд экспортоор амдардаг улс учраас түүнийгээ тултал нь дэмжиж дэд бүтцийг нь байгуулж, хилийн орц гарцыг нээлттэй болгож гадны хөрөнгө оруулагч оруулан ашиглагдаагүй нөөц боломжыг эргэлтэнд оруулах хэрэгтэй байна. 

ШИНЭ МЭДЭЭ