http 1

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

Улсын Их Хурлын гишүүн Н.Учралаас Ерөнхий сайдад тавьсан асуулгын хариу
Улсын Их Хурлын гишүүн Н.Учрал
2016.12.06
Улстөр

Улсын Их Хурлын гишүүн Н.Учралаас Ерөнхий сайдад тавьсан асуулгын хариу

Улсын Их Хурлын гишүүн Н.Учралаас Инновацийн тухай, Үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай хуулиуд болон Засгийн газрын 2014 оны 374 дүгээр тогтоолын хэрэгжилт, үндэсний инновацийн тогтолцоо, инновацийн үйл ажиллагааны өнөөгийн нөхцөл байдал, тулгамдаж байгаа асуудал, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар Монгол Улсын Ерөнхий сайдад тавьсан асуулгын хариуг энд дарж авна уу?

ШИНЭ МЭДЭЭ