http 203

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

Баян-Өндөр сумын Эрдэнэ багт дулааны усан хангамжийн шугам татна
2021.11.24
Орон нутгийн хөгжил

Баян-Өндөр сумын Эрдэнэ багт дулааны усан хангамжийн шугам татна

Ирэх жил улсын төсвийн хөрөнгөөр Баян-Өндөр сумын Эрдэнэ багт дулааны усан хангамжийн шугам татах ажил эхэлнэ.

Энэ төсөл 2023 онд бүрэн дуусна. Уг ажилд улсын төсвөөс нийтдээ 3 тэрбум төгрөг зарцуулах бөгөөд 2022 онд 2 тэрбум төгрөг нь батлагдлаа.

ШИНЭ МЭДЭЭ