http 25

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2021.10.04

Б.Баттөмөр: Монгол Улс өнөөдрийг хүртэл өөрийн тогтсон хөгжлийн загваргүй явж байна

ШИНЭ МЭДЭЭ