http 25

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2021.01.30
Эдийн засаг, Худалдаа

Монгол Улсын хамгийн том гэгдэх таван банк хувьцаат компани болно

Банкуудыг нээллтэй хувьцаат компани болгох хуультай боллоо. Банкны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хууль батлагдсанаар банкны системд нөлөө бүхий буюу том 5 банк нээлттэй хувьцаат компани болж байна. 

УИХ-ын гишүүн Б.Баттөмөр:

Нээлттэй хувьцаат компани болж байгаа. Мөн зохистой засаглал, зохистой хэм хэмжээ тогтоно. Олон хувьцаа эзэмшигчтэй болсноор өөрийн хөрөнгийн хэмжээ нэмэгдэнэ. 

ШИНЭ МЭДЭЭ