http 25

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2020.08.19
Батлан хамгаалах, Аюулгүй байдал

Кибер аюулгүй байдал, тусгай хүчний цэргүүд зэвсэгт хүчнийг бүрдүүлдэг болно

Зэвсэгт хүчний тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг УИХ-ын тавдугаар сарын арван дөрөвний хуралдаанаар хэлэлцэн баталсан. 

Өнөөдөр зэвсэгт хүчний тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан хуулийн эх хувийг холбогдох албаныханд хүлээлгэн өгсөн байна. Батлан хамгаалахын салбарт батлан хамгаалах тухай, зэвсэгт хүчний тухай, цэргийн албаны тухай, цэргийн албан хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай багц хуулийг батлуулсан байна. 

ШИНЭ МЭДЭЭ