МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

"Зөв гэр" төсөл

Амлалт хэрэгжиж байна

Иргэдтэй уулзалт хийв

Ахмадууд

Фото мэдээ