Телевизийн нэвтрүүлгийн агуулгын 50-аас доошгүй хувь нь хүүхэд рүү чиглэсэн байна
УИХ-ын хуралдааны үеэр
2015.02.09

Телевизийн нэвтрүүлгийн агуулгын 50-аас доошгүй хувь нь хүүхэд рүү чиглэсэн байна

Баасан гаригийн УИХ-ын хуралдаанаар хэлэлцсэн асуудлын нэг нь Соёлын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлэг байлаа.

Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хороо хуулийн төслийг энэ сарын гуравны өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцсэн байна.

Тус байнгын хороо 2014 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдөр дээрх хуулийн төслийн талаар олон талын оролцоотой хэлэлцүүлэг, 2015 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдөр кабелийн болон интернэт протоколд суурилсан телевизийн захирлуудтай уулзалт зохион байгуулсан аж. Мөн УИХ-ын гишүүн С.Ганбаатараар ахлуулсан ажлын хэсэг ажилласан бөгөөд Байнгын хороо хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийх үеэр ажлын хэсгээс бэлтгэсэн зарчмын зөрүүтэй саналын томьёоллоор санал хураалт явуулсан байна.

Чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар тус байнгын хорооны гишүүдийн олонхын дэмжлэг авсан саналын томьёоллуудаар санал хураалт явуулсан бөгөөд саналууд бүгд хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонхын дэмжлэг авсан. Тухайлбал, төслийн 1 дүгээр зүйлийн 2-ын 5 дахь заалтын “уран сайхны хөтөлбөрт нэвтрүүлгийн” гэснийг “уран сайхан, нийтлэл, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн” гэж, “хүүхдэд зориулсан уран сайхны хөтөлбөрт нэвтрүүлгийн” гэснийг “хүүхдэд зориулсан уран сайхан, нийтлэл, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн” гэж өөрчлөх санал дэмжигдсэн.

Мөн “олон нийтийн телевизээс бусад Монгол Улсад бүртгэлтэй өргөн нэвтрүүлгийн телевиз, радио, кабелийн сувгаар дамжуулж буй уран сайхан, нийтлэл, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн нийт агуулгын 50 хувиас доошгүй нь, хүүхдэд зориулсан мөн нэвтрүүлгийн нийт агуулгын 60 хувиас доошгүй нь үндэсний нэвтрүүлэг байна” гэсэн заалтыг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн юм. Ингээд хуулийн төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хороонд шилжүүллээ.