Соёлын тухай хуулийн төслийг хэлэлцлээ
Улсын Их Хурлын Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хороо
2015.02.04

Соёлын тухай хуулийн төслийг хэлэлцлээ

Улсын Их Хурлын Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хороо /2015.02.03/ үдээс хойш хуралдаж Соёлын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийж, ажлын хэсгээс гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналын томьёоллоор санал хураалт явуулсныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжив.

Тухайлбал, төслийн 1 дүгээр зүйлийн 2.6 дахь заалтыг “олон нийтийн телевизээс бусад Монгол Улсад бүртгэлтэй өргөн нэвтрүүлгийн телевиз, радио, кабелийн сувгаар дамжуулж буй уран сайхан, нийтлэл, танин мэдэхүйн хөтөлбөрийн нийт агуулгын 50 хувиас доошгүй нь, хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн нийт агуулгын 60 хувиас доошгүй нь үндэсний нэвтрүүлэг байна”, мөн 1 дүгээр зүйлийн 2.7 дахь заалтыг “ кино театр, үзвэрийн цэгүүдээр сар тутам түгээх кинонд үндэсний киноны эзлэх хувь, интернет протколд суурилсан телевиз /Ай-Пи телевиз/-ийн уран сайхан, нийтлэл, танин мэдэхүйн видео санд байршсан нийт хөтөлбөрт үндэсний нэвтрүүлгийн цагийн эзлэх хувь тус тус 40 хувиас доошгүй байна” гэж өөрчилснийг дэмжлээ.

Түүнчлэн ажлын хэсгээс төслийн 2 дугаар зүйлийн “ 1 дүгээр сарын 01-ний” гэснийг “09 дүгээр сарын 01-ний” гэж өөрчлөхөөр оруулж ирсэн саналыг “2016 оны 1 дүгээр сарын 01-нээс “ гэж өөрчлөх Улсын Их Хурлын гишүүн Я.Содбаатарын гаргасан горимын саналыг гишүүдийн олонх дэмжсэн юм.