МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

Иргэдэд үйлчилдэг төрийн бүх шатны байгууллага иргэдээс лавлагаа шаарддаг байдлыг хална
2022.11.29
Харилцаа холбоо, Мэдээллийн технологи

Иргэдэд үйлчилдэг төрийн бүх шатны байгууллага иргэдээс лавлагаа шаарддаг байдлыг хална

Иргэдийн хамгийн их үйлчилгээ авдаг 11 байгууллагын 69 төрлийн лавлагааг цаасаар авчирч үйлчлүүлдэг байсныг халахаар ЦХХХ-яам, "E-Mongolia" академи, Гааль, татвар санхүүгийн мэдээллийн технологийн төв, Үндэсний дата төв, Монгол банк хамтарч lavlagaa.e-Mongolia.mn веб суурьтай дундын системийг танилцуулж банк, санхүүгийн салбарын хэрэглээнд нэвтрүүлсэн. Цаашид иргэдэд үйлчилдэг төрийн бүх шатны байгууллага иргэдээс лавлагаа шаарддаг байдлыг халахаар ажилдаа ороод байна.

Гол нь lavlagaa.e-Mongolia.mn дундын системийг төр, хувийн бүх байгууллагууд үйлчилгээндээ түргэн шуурхай нэвтрүүлэх хэрэгтэй. Тэгж байж иргэдэд үзүүлдэг төр, хувийн хэвшлийн бүхий л үйлчилгээ хялбар хүрч, хүнд суртал тодорхой төвшинд буурах юм.

ШИНЭ МЭДЭЭ