МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2022.10.18
Харилцаа холбоо, Мэдээллийн технологи

Төрийн албаны ерөнхий шалгалтыг нийслэл, орон нутаг цахимаар зохион байгуулж байна

ШИНЭ МЭДЭЭ