2021.09.07

Зөвшөөрлийн тухай нэгтгэсэн хуулийг УИХ-ын намрын чуулганаар хэлэлцэнэ

УИХ-ын гишүүн Х.Ганхуяг: 

Зөвшөөрлийн хуультай холбогдуулан хяналтын зөвлөл гэж бий болно.