2021.08.20

“Тэмүүжингийн андууд” цэцэрлэгт өдрөөр эмчилгээ, дасгал заслаа хийлгэж байгаа 100 гаруй хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд байна

УИХ-ын гишүүн Н.Учрал өөрийн санаачилга, санхүүжилт, хөрөнгө оруулалтаар Сонгинохайрхан дүүрэгт "Тэмүүжингийн андууд" тусгай хэрэгцээт цэцэрлэг, Ахмадын өдөр өнжүүлэх төв, Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн сэргээн засах төвүүдийг үүсгэн байгуулсан билээ.