Жавхлан

Болд

Жавхлан

  • Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
  • Сангийн сайд
  • Төсвийн байнгын хорооны Гишүүн
  • Эдийн засгийн байнгын хорооны гишүүн
  • Тогтвортой хөгжлийн зорилгын дэд хорооны гишүүн
  • Дархан-Уул аймаг, 19-р тойрог
1996
1997
Монгол улсын их сургуулийг банкны эдийн засагч мэргэжлээр төгсөв
Монголбанк, Хяналт шалгалтын газрын хянан шалгагч
1998
1999
Монголбанкнаас ХААН банкинд Бүрэн эрхт төлөөлөгч, эрх хүлээн авагч
2000
Монголбанк, Хяналт шалгалтын газрын ахлах хянан шалгагч
2001
2002
2003
2004
Худалдаа хөгжлийн банк, Үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирал
2005
2006
Худалдаа хөгжлийн банк, Дэд ерөнхийлөгч
2007
2008
2009
2010
Монголбанкны Тэргүүн дэд ерөнхийлөгч
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Монгол улсын их хурлын гишүүнээр сонгогдов
Нутгийн удирдлагын дэд хорооны дарга
2017
2018
2019
2020
Монгол улсын их хурлын гишүүнээр сонгогдов
УИХ-ын Төсвийн байнгын хорооны дарга
2021
Сангийн сайд
2022
2023
2024
2025

Ажил

Хаана Албан тушаал
1 Монгол Улсын Засгийн газар Сангийн сайд
2 Монгол Улсын Их Хурал Төсвийн байнгын хорооны дарга
3 Монгол Улсын Их Хурал Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
4 Монгол Улсын Их Хурал Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
5 Монголбанк Тэргүүн Дэд Ерөнхийлөгч
6 Худалдаа хөгжлийн банк Дэд ерөнхийлөгч
7 Худалдаа хөгжлийн банк Үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирал
8 Монголбанк Хяналт шалгалтын газрын Ахлах хянан шалгагч
9 Монголбанк ХААН банкинд Бүрэн эрхэт төлөөлөгч, Эрх хүлээн авагч
10 Монголбанк Хяналт шалгалтын газрын Хянан шалгагч

Боловсрол

Сургуулийн нэр Хаана Зэрэг
1 17 дугаар дунд сургууль Дархан хот
2 1 дүгээр дунд сургууль Сүхбаатар аймаг
3 Монгол улсын их сургууль, ЭЗС Улаанбаатар Бакалавр
4 Калифорнийн их сургуулийн Риверсайдын хэлний сургууль АНУ
5 Индианагийн Их Сургууль АНУ Магистр