Раднаасэд

Шатарбал

Раднаасэд

  • Монгол ардын намын гишүүн
  • Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
  • Хууль зүйн байнгын хорооны Гишүүн
  • Төсвийн байнгын хорооны Гишүүн
  • Үйлдвэржилтийн бодлогын байнгын хорооны гишүүн
  • Хүний эрхийн дэд хорооны гишүүн
  • Хөнгөн үйлдвэрлэлийн дэд хорооны гишүүн
  • Говь-Алтай аймаг, 5-р тойрог
1997
1998
Монгол улсын их сургуулийг Эрх зүйч мэргэжлээр төсгөв
Хууль зүйн яамны Эрх зүйн шинэтгэлийн стратегийн удирдлага, нэгдсэн төлөвлөлтийн газарт мэргэжилтэн
1999
2000
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын Хуулийн хэлтэст шинжээч, референт
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсийн дарга
2008
2009
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн хуулийн бодлогын зөвлөх
2010
Монгол ардын намын Ерөнхий нарийн бичгийн даргын хуулийн бодлогын зөвлөх
2011
Монгол ардын намын Намын байгуулалтын хэлтсийн дарга
2012
Монгол ардын намын Удирдах зөвлөлийн хэрэг эрхлэх газрын дарга
2013
2014
Улсын Их Хурал дахь Монгол ардын намын бүлгийн ажлын албаны дарга
2015
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын дарга
2016
Монгол улсын их хурлын гишүүнээр сонгогдов
Хууль зүйн байнгын хорооны дарга
2017
2018
2019
2020
Монгол улсын их хурлын гишүүнээр дахин сонгогдов
2021
2022
2023
2024
2025

Боловсрол

Сургуулийн нэр Хаана Зэрэг
1 Монгол улсын Их Сургууль Улаанбаатар хот

Ажил

Хаана Албан тушаал
1 Хууль зүйн яам Эрх зүйн шинэтгэлийн стратегийн удирдлага, нэгдсэн төлөвлөлтийн газарт мэргэжилтэн
2 Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар Хуулийн хэлтэст шинжээч, референт
3 Авлигатай тэмцэх газар Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсийн дарга
4 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар Ерөнхийлөгчийн хуулийн бодлогын зөвлөх
5 Монгол Ардын Нам Ерөнхий нарийн бичгийн даргын хуулийн бодлогын зөвлөх
6 Монгол Ардын Нам Намын байгуулалтын хэлтсийн дарга
7 Монгол Ардын Нам Удирдах зөвлөлийн хэрэг эрхлэх газрын дарга
8 Улсын Их Хурал дахь Монгол ардын намын бүлэг Ажлын албаны дарга
9 Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар Дарга
10 Монгол Улсын Их Хурал Гишүүн
11 Монгол Улсын Их Хурал Хууль зүйн байнгын хорооны дарга
12 Монгол Улсын Их Хурал Гишүүн