МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2021.04.23
Эрүүл мэнд

Н.Учрал: Хайртай хүмүүсийнхээ сэтгэлийг амар амгалан байлгана гэдэг хамгийн том бэлэг

УИХ-ын гишүүн Н.Учрал олон сар эмчилгээ хийлгэж, эдгэрээд эргэж ирсэн нь олон хүнийг баярлуулсан юм.

Тэрээр Карантина 14 шоу хөтөлбөрт оролцож

"Бие биендээ хайрыг түгээж, алхам, цаг мөч бүрт амьд байгаадаа талархаарай"

гэсэн үнэ,цэнэтэй үгийг илгээлээ.

ШИНЭ МЭДЭЭ