Ажил

Хаана Албан тушаал
1 Төв аймаг цагдаагийн хэлтэс Мөрдөн байцаагч, эрүүгийн төлөөлөгч
2 Сэлэнгэ аймгийн Хөтөл сум дундын цагдаагийн тасаг Дарга
3 Дархан-Уул аймгийн цагдаагийн газрын Эрүүгийн тасаг Дарга
4 ЦЕГ-ын Хяналт шалгалтын тусгай тасаг Зохион байгуулагч
5 Дархан-Уул амйгийн цагдаагийн газар Дарга
6 Нийслэлийн цагдаагийн газар Дарга
7 Сэлэнгэ аймгийн цагдаагийн газар Дарга
8 Цагдаагийн Ерөнхий газар Тэргүүн дэд дарга
9 Хууль сахиулахын их сургууль Захирал
10 Цагдаагийн Ерөнхий газар Дарга
11 Дотоод Хэргийн Яам Дотоод Хэргийн Дэд Сайд

Боловсрол

Сургуулийн нэр Хаана Зэрэг
1 Дундговь 10 жилийн сургууль Дундговь
2 Нийгмийг аюулаас хамгаалах яамны цагдан саргийлэхийн дээд сургууль Улаанбаатар Баклавар
3 Дотоод явдлын яамны удирдлагын академи ОХУ Магистр
4 МҮДС Улаанбаатар Магистр