Ажил

Хаана Албан тушаал
1 ГХЯ-ны Төрийн захиргаа, удирдлагын газар Мэргэжилтэн
2 ГХЯ-ны Төрийн захиргаа, удирдлагын газар Атташе
3 Элчин Сайдын яам Нарийн бичгийн дарга
4 ГХЯ-ны Бодлого, төлөлвлөлтийн газар Нарийн бичгийн дарга
5 МАН-ын гадаад харилцаа Албаны дарга
6 Монгол Улсын Ерөнхий сайдын зөвлөх Зөвлөх
7 Гадаад Харилцааны Яам Гадаад Харилцааны Дэд Сайд

Боловсрол

Сургуулийн нэр Хаана Зэрэг
1 МУИС Улаанбаатар Баклавар
2 Оксфордын их сургууль АНУ