Ажил

Хаана Албан тушаал
1 МАН-ын дэргэдэх Оюутны холбоо Ерөнхий нарийн бичгийн дарга
2 FM 102.1 Захирал
3 МАН Удирдах зөвлөл Улс төрийн ажилтан
4 Чингэлтэй дүүрэг Засаг даргын орлогч
5 Сүхбаатар дүүрэг Засаг дарга
6 НИТХ Төлөөлөгч
7 Соёмбо партнерс ХХН Партнер
8 МАН Даргын зөвлөх
9 Батлан Хамгаалахын Яам Батлан Хамгаалахын Дэд Сайд

Боловсрол

Сургуулийн нэр Хаана Зэрэг
1 36 дугаар сургууль Улаанбаатар
2 МУИС Хууль Зүйн сургууль Улаанбаатар
3 Сэйнт Томас их сургууль АНУ Магистр