Боловсрол

Сургуулийн нэр Хаана Зэрэг
1 Монгол Оросын хамтарсан 3 дугаар сургууль Улаанбаатар Бүрэн дунд
2 Улан-Үдэ хотын лицей интернат нэгдүгээр сургууль ОХУ
3 Халле коллеж Герман
4 Ханновэр их сургууль Герман Баклавар
5 Удирдлагын академи Улаанбаатар Баклавар
6 Эдийн засгийн үндэсний их сургууль Улаанбаатар Магистр

Ажил

Хаана Албан тушаал
1 Монгол даатгал ХХК Хүний нөөцийн менежер
2 МАН-ын стратеги төлөвлөлтийг газар Дарга
3 Үндэсний статистикийн хороо Дарга
4 Хөдөлмөр, Нийгмийн Хамгаалалын Яам Хөдөлмөр, Нийгмийн Хамгааллын Сайд