Ажил

Хаана Албан тушаал
1 Говьсүмэр аймгийн нефт хангамжийн газар Засварчин
2 Говьсүмэр аймгийн нефт хангамжийн газар Ерөнхий менежер
3 Дорноговь амйгийн нефть хангамжийн газар Дарга
4 Говьсүмэр аймаг Засаг даргын орлогч
5 Говьсүмэр аймаг Засаг дарга
6 Хүнс, Хөдөө Аж Ахуй, Хөнгөн Үйлдвэрлэлийн Яам Хүнс, Хөдөө Аж Ахуй, Хөнгөн Үйлдвэрлэлийн Дэд Сайд

Боловсрол

Сургуулийн нэр Хаана Зэрэг
1 Сүмбэр сумын ерөнхий боловсролын сургууль Говьсүмбэр Бүрэн дунд
2 Төмөр замын техникум Улаанбаатар
3 Удирдлагын академи Улаанбаатар Баклавар