МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2022.10.20
Хүн ам, Нийгмийн хамгаалал, Хөдөлмөр

Н.Учрал: Набор, чихэр өгч ажлаа бүтээдэг байдлыг цахим шилжилт л хална

ШИНЭ МЭДЭЭ