МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2022.09.22
Харилцаа холбоо, Мэдээллийн технологи

ЦХХХЯ: Үндэсний "CLOUD" системийг нэвтрүүлж төсвийн хөрөнгөд хэмнэлт хийнэ

ШИНЭ МЭДЭЭ