МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2022.09.01
Харилцаа холбоо, Мэдээллийн технологи

Н.Учрал: Авилгын индексийг бууруулахад гол нөлөөтэй ажиллана

ШИНЭ МЭДЭЭ