МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2021.12.21
Харилцаа холбоо, Мэдээллийн технологи

Н.Учрал: Таван чиглэлийн 67 мэдээллийг нээлттэй болгосон

УИХ-ын гишүүн Н.Учрал: 

Нийтийн мэдээллийн тухай хууль бол Монгол Улсын үндсэн хуульд заасан мэдээлэл авах эрхийг хуульчилж байгаа хууль юм. 

ШИНЭ МЭДЭЭ