http 134

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2021.10.01
Эдийн засаг, Худалдаа

Д.Өнөрболор: Улс төр, нийгэм, эдийн засгийн хувьд системчлэл хэрэгтэй

УИХ-ын гишүүн Д.Өнөрболор: 

Шинэ парламент үүсээд энэ цар тахал дэгдсэн үед эдийн засгийн шинэчлэлт хийх нь чухал асуудал юм. Тэр дундаа гадаадын хөрөнгө оруулалт, бизнесийн орчныг сайжруулж, таатай болгох талд их ажил хийж байна. 

ШИНЭ МЭДЭЭ