http 55

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2021.10.01
Үйлдвэр, Хөдөө Аж Ахуй, Хүнс

Улаанбуудайг биржээр дамжуулан худалдаалах нь эрсдэлтэй гэж тариаланчид үзэж байна

Энэ жилээс тариаланчид улаанбуудайг биржээр дамжуулан худалдаалах болсон байна. 

ШИНЭ МЭДЭЭ