http 230
Сонгогчийн ирц бүртгэлийн программ хангамжийг шалган, гэрчилгээжүүллээ
2021.09.22
Улстөр

Сонгогчийн ирц бүртгэлийн программ хангамжийг шалган, гэрчилгээжүүллээ

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 18, 28 дугаар тойрогт явагдах Улсын Их Хурлын гишүүний нөхөн сонгуулийн бэлтгэл ажлын хүрээнд Сонгуулийн автоматжуулсан системийн тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.2.1 дэх хэсэгт “сонгуулийн автоматжуулсан систем, түүний техник хэрэгсэл, программ хангамжийг зохих журмын дагуу гэрчилгээжүүлэх” гэж заасны дагуу  2021 оны 9 дүгээр сарын 22-ны өдөр сонгогчийн ирц бүртгэлийн программ хангамжийг Тагнуулын ерөнхий газар, Сонгуулийн ерөнхий хороо, Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газрын хамтарсан Ажлын хэсэгт шалгуулж, гэрчилгээжүүлэх ажлыг  зохион байгууллаа. 

Тус үйл ажиллагаанд Сонгуулийн ерөнхий хороо, Тагнуулын ерөнхий газар, Цагдаагийн ерөнхий газар, Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын холбогдох албаны хүмүүс оролцож, улс төрийн нам эвсэл, төрийн бус байгууллагын төлөөлөл хөндлөнгийн хяналт тавьж оролцлоо.

ШИНЭ МЭДЭЭ