http 134

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

Д.Өнөрболор гишүүн бизнесийн орчныг сайжруулах, хөрөнгө оруулалтын таатай орчныг бүрдүүлэх хуулийн төслийг ахалан ажиллаж байна
2021.09.20
Бизнес

Д.Өнөрболор гишүүн бизнесийн орчныг сайжруулах, хөрөнгө оруулалтын таатай орчныг бүрдүүлэх хуулийн төслийг ахалан ажиллаж байна

Цар тахлын энэ цагийг давж гарахад улс орнуудыг өмнө эдийн засгаа эрчимжүүлэх хамгийн гол цөм нь худалдаа үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа болсон байна.

УИХ-ын гишүүн Д.Өнөрболор бизнесийн орчныг сайжруулах, гадаад, дотоод хөрөнгө оруулалтын хууль эрх зүйн орчныг таатай болгох тал дээр ажиллаж, Худалдааны болон Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн тухай хуулийн төсөл боловсруулж УИХ-д өргөн мэдүүлэх ажлын хэсгийг ахалж ажиллаж байна. Гишүүний хувьд энэхүү хуулийн төсөлтэй холбоотой санал бодлоо чөлөөтэй хуваалцахыг хүссэн байна.

ШИНЭ МЭДЭЭ