http 55

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

Бүрэнтогтох сумын эрүүл мэндийн төв шинэ тоног төхөөрөмжтэй боллоо
2021.09.09
Орон нутгийн хөгжил

Бүрэнтогтох сумын эрүүл мэндийн төв шинэ тоног төхөөрөмжтэй боллоо

Ц.Даваасүрэн гишүүн тойрогтоо ажиллаж байгаа.

Тэрээр Хөвсгөл аймгийн Бүрэнтогтох сумын ЭМТ-д яаралтай тусламжийн тэргэнцэр, амь тэнцсэн үеийн тоног төхөөрөмжүүдийг гардуулан өглөө.

ШИНЭ МЭДЭЭ