http 128
Иргэний агаарын тээврийн салбарын үүсэл хөгжлийг цогцоор нь харуулах музейтэй болно
2021.09.06
Орон нутгийн хөгжил

Иргэний агаарын тээврийн салбарын үүсэл хөгжлийг цогцоор нь харуулах музейтэй болно

ИНҮТөв болон ИНЗХолбооноос "Нисэхийн музей байгуулах төлөвлөгөө"-г шинэчлэн боловсруулсан.

Энэ төсөлтэй УИХ-ын гишүүн Г.Амархтүвшин, ЗГ-ын гишүүн, Соёлын сайд Ч.Номин нар танилцлаа. Монгол улсад Иргэний агаарын тээврийн салбар үүсэх болсон шалтгаан нөхцөл байдал, улмаар хэрхэн үүссэн, хөгжлийн шатлал нь хэрхэн өрнөсөн зэрэг тус салбарын өнөөг хүртэлх бүхий л түүхийг орчин үеийн дэвшилтэт технологийг ашиглан, уламжлал шинэчлэлийг хослуулж цогц музейн төв болгох юм.

Тус төсөл хэрэгжсэнээр нисэхийн салбарт төдийгүй МУ-ын соёлын салбарт үр өгөөжөө өгөх ач холбогдолтой юм.

ШИНЭ МЭДЭЭ