МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2021.08.26
Харилцаа холбоо, Мэдээллийн технологи

Н.Учрал: Цахим шилжилтийг хийхийн тулд хууль эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх хэрэгтэй

УИХ-ын гишүүн Н.Учрал:

1990 оноос хойш органик маш олон хууль батлагдсан. Эргээд энэ хууль нь амьдралд нийцэхгүй байна. Цаасан баримт, цахим баримт нотлох баримт болж байна уу? Цахим шилжилтийг хийхийн тулд хууль эрхзүйн орчинг нь сайн бүрдүүлж байж орж чадна. 

ШИНЭ МЭДЭЭ