http 134

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

Хүний амь аврахад шаардлагатай аврах хэрэгслийн дэмжлэг туслалцаа авах асуудлаар БНСУ-д ажиллаж байна
2021.08.25
Хүн ам, Нийгмийн хамгаалал, Хөдөлмөр

Хүний амь аврахад шаардлагатай аврах хэрэгслийн дэмжлэг туслалцаа авах асуудлаар БНСУ-д ажиллаж байна

УИХ-ын гишүүн Д.Өнөрболор БНСУ-д ажиллаж байна.

Тэрээр тус улсын Сэжун мужийн Гамшгаас хамгаалах газрын ажилчидтай албаны уулзалт хийж байгаа юм. БНСУ-ын Сэжун мужийн Гамшгаас хамгаалах газартай хамтын ажиллагааны хүрээнд гал унтраах, хүний амь аврахад шаардлагатай машин механизм, тоног төхөөрөмж, аврах хэрэгслийн дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх, гал сөнөөгчдийн мэдлэгийг дээшлүүлэх сургалт зохион байгуулах болон туршлага судлах боломжийн талаар санал солилцож байгаа юм.

ШИНЭ МЭДЭЭ