http 134

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2021.08.09
Улстөр

Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн хуультай болсноор эдийн засгийн тэлэлт бий болно

Монгол Улсын төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг нарийвчилсан эрх зүйн зохицуулалтгүй байна. 

ШИНЭ МЭДЭЭ