http 128
2021.01.27
Эдийн засаг, Худалдаа

Зээлийн хүүний дундаж 16.6 хувь байна

Эдийн засагчид, иргэдийн зүгээс “Банкны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах” хуулийн төслийг хэрхэн үнэлж дүгнэж байгаа болон хуулийн төслийг санаачлагчид ямар үр дүнг зорьж байгаа зэрэг тал талын байр суурийг илэрхийлж байна. 

УИХ-ын гишүүн Г.Амартүвшин: 

Гол өөрчөлт нь банкны том реформ эхлүүлэх нэмэлт өөрчлөлт байгаа юм. Арилжааны банкуудын эзэмшлийн төвлөрлийг бууруулж нэг эзэмшигч 20 хувиас илүү хувьцаа эзэмшихгүй байхаар хязгаар тогтоож байгаа. 

ШИНЭ МЭДЭЭ