http 55

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2020.04.30
Эрчим хүч

Нийгмийн хэлэлцүүлэг нэвтрүүлэгт УИХ-ын гишүүн Ц.Даваасүрэн оролцлоо

Нийгмийн хэлэлцүүлэг нэвтрүүлэгт УИХ-ын гишүүн Ц.Даваасүрэн уригдаж эрчим хүчний хэрэглээ сэдвээр хэлэлцүүлэг хийлээ. 

Ц.Даваасүрэн: Эрчим хүчний хэрэглээ бол эдийн засгийн өсөлтөө дагаад жил бүр 60-80 мгб-аар өсөзж байна. Нийт хэрэглэгчидийн нэг жилийн хэрэглээний хэмжээ 8,7 тэрум кв цаг хэрэглэдэг. 7 миллиард кв эрчим хүчийг дотооддоо үйлдвэрлэдэг Үлдсэн хэрэглээг импортолдог. Ялангуяа Оюутолгой хамгийн их хэмжээний цахилгааныг хэрэглэдэг. 

ШИНЭ МЭДЭЭ