http 55

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2020.04.09
Үйлдвэр, Хөдөө Аж Ахуй, Хүнс

Томилолтоос ирлээ

Энэ удаагимйн "Томилолтоос ирлээ" нэвтрүүлгийг Хөвсгөл аймгийн хаваржилт хүндэрсэн сумдаас бэлтгэлээ. 

Ц.Даваасүрэн: Хөвсгөл аймгийн урд хэсгийн сумдад хаваржилт хүндэрсэн байгаа. Энэ сумдаас Шинэ-Идэр, Галтжаргал, Цэцэрлэг сумдын хаваржилтын байдалтай танилцлаа. Малын хорогдол 10-20 хувьтай байна. Зарим багт малын хорогдол 50 хувь хүрсэн байна. Цаашдаа малын хорогдол 50 хувь хүрчихсэн сумдад тэжээлтийн тусламж хүргэх шаардлагатай байна. 

ШИНЭ МЭДЭЭ