http 55

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

Тосонцэнгэлийн УЦС сумын төвийн 45 хувийг эрчим хүчээр хангаж байна
2020.04.01
Эрчим хүч

Тосонцэнгэлийн УЦС сумын төвийн 45 хувийг эрчим хүчээр хангаж байна

Эрчим хүчний сайд Ц.Даваасүрэн Тосонцэнгэлийн усан цахилгаан станцад ажиллажээ.

Завхан аймгийн Тосонцэнгэлийн усан цахилгаан станц жилдээ 1.5-1.7 сая квт/цаг цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэж байна. Ингэснээр усан цахилгаан станц сумын төвийн 45 хувийг цахилгаан эрчим хүчээр хангаж байна.

Саларын сайд хэлэхдээ "Усан цахилгаан станц бол нэг кноп дараад л цахилгаан нийлүүлдэг. Усан цахилгаан станцыг нэмэгдүүлнэ" гэжээ.

ШИНЭ МЭДЭЭ