http 55

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2020.04.01
Эрчим хүч

Эрчим хүчний сайд Ц.Даваасүрэн Завхан аймгийн Тосонцэнгэлийн усан цахилгаан станцад ажиллав

Эрчим хүчний сайд Ц.Даваасүрэн Завхан аймгийн Тосонцэнгэлийн усан цахилгаан станцад ажиллав. Усан цахилгаан станц жилдээ 1.5-1.7 кв цаг цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэж байна. 

Ц.Даваасүрэн: Тосонцэнгэлийн усан цахилгаан станцууд байвал сумын төвийн цахилгааныг хангалттай хангаж чадна. Үүнээс таом хүчин чадалтай 10,20,30 мв-ын усан цахилгаан станц барих боломж энэ Идрийн голд байна. Хөвсгөл аймгийн галт суианд 10 мв-ын станц барих техник эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулж байгаа. 

ШИНЭ МЭДЭЭ