http 55

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2020.03.25
Эрчим хүч

"Цаг үе, үзэл бодол" нэвтрүүлгийн зочноор Эрчим хүчний сайд Ц.Даваасүрэн оролцлоо

"Цаг үе үзэл бодол" нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарт Эрчим хүчний сайд Ц.Даваасүрэн уригдан оролцлоо. 

Ц.Даваасүрэн: Салхины станцууд оргил үед сайн ажилласан. Зургаан цагаас есөн цагийн хооронд айл өрхүүд 150 орчим мгв-ын нэмэлт эрчим хүч гарч ирдэг. Үүнийг Оросын холбооны улсаас системээс эрчим хүч импорьолдог байсан. Энэ өвөл харьцангуй саатал, гэмтэл бага гарсан. Энэ нь хоёр арга хэмжээ авч ажилснаар багассан. Өнгөрсөн жил "Ухаалаг эрчим хүчний жил" гэж аян зарласан. Энэ нь алоь болох бага ухаалаг болгох, хүний оролцоог багасгах автоматжуулах арга хэмжээний суурийг тавьж өгсөн. Аваар гарахаас өмнө урьдчилан сэргийлэх, оношлох, мэдрэх, аваараас урьдчилан хамгаалах чиглэлийн арга хэмжээг түлхүү авах тал дээр анхаарч ажиллаж байна. 

ШИНЭ МЭДЭЭ